Übersetzungen:

ագոյց

Nichts gefunden.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ԱԳՈՅՑ — (ուցի. մանաւանդ ԱԳՈՅՑՔ, ուցից, ցիւք.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical գ. διωστήρ, μοχλός vectis Բառնալիք. ձող կամ լծակ ագուցանելի ընդ օղամանեակս՝ բառնալ ինչ. սըրըգ, դըրգազ, սիւրմէ. *Ձուլեաց նմա չորս օղամանեակս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳՈՒՑԱՆԵՄ — I. (գուցի, գո՛.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c ն. περιτίθημι, ὐποδεύω, εἱσάγω , circumpono, calceo, induco, induo Տալ ագանել հանդերձս կամ կօշիկ եւ այլն. հագցընել. կիյտիրմէք. *Ագուցէ՛ք նմա (զպատմուճան): Ագուցի քեզ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԱԳՈՅՑՔ — ( ) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Unknown date գ. Տ. ԱԳՈՅՑ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲԱԶՈՒԿ — I. (զկի, կաց.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 12c գ. βραχίων brachium որ եւ արաբ. եւ պրս. պազու, սանս. պա՛հու. Մասն մարմնոյ կենդանւոյն ʼի դաստակէ ցարմուկն, եւս եւ ʼի ձեռաց մինչեւ ցանրակս. թեւ. *Իջոյց… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԶՍՊԵՄ — (եցի.) NBH 1 0751 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c, 15c ն. στέλλω, περιστέλλω, ὐποστέλλω convolvo, contego, conprimo, comparo cadaver, amicio, contraho, substraho Զուսպ կացուցանել. ամփոփել. ժողովել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՁԻԳ — (ձիգք, ձիգս.) NBH 2 0157 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. Արմատ Ձգելոյ, եւ Ձկտելոյ. որպէս Ձգեալ, պարզեալ, պինդ. պիրկ. ... *Որպիսի՞ սիւնակք, կամ որպիսի՞ ապարումք խառնեալ ընդ երկինս՝ ունիցի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՈՒԼԵՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 2 0541 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 14c գ.ա. Մորթ ուլու. ... *Զուլենիսի ագոյց ի բազուկս նորա, եւ ի վերայ մերկոյ պարանոցի նորա. Ագաթ.: *Ետ բերել մորթ ուլոյ, եւ արկանել զգլխովն հիպերիքի, եւ բեւեռս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՆՈՑ — (ի, աց.) NBH 2 0627 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 13c գ. τράχηλος, αὑχήν collum, ervix. Վիզ. փող. ուլն մարդոյ եւ անասնոյ. ... իմա որպէս ամբողջ բոլորակութիւն ուլան, ʼի ձայնէս պար, յն. բէրի՛ այսինքն շուրջ, կամ պարան …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.