Übersetzungen: von turkisch

alet edevat

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • alet edevat — is., ç. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alet — is., Ar. ālet 1) Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne 2) Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç, aygıt Hafif sesli bütün aletleri susturup davulu sabaha kadar vurdurmak istiyorum. F. R. Atay… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • edevat — is., ç., esk., Ar. edevāt Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü Taş binanın bir odasını mantarlardan, çivilerden ve balıkçı edevatından bir döşeme bürümüştü. S. F. Abasıyanık Birleşik Sözler alet edevat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ÂLET — Bir işte veya bir san atta kullanılan vasıta. Bir makinayı vücuda getiren ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. * Sebeb, vesile, vesâit. * Edevat. Avadanlık …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ÂLET-İ CERRÂHİYE — Cerrahların, yaraları tedaviye çalışan doktorların kullandıkları edevat, takım …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • düzen — is. 1) Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem 2) Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması 3) Yerleştirme, tertip Evin en bozuk düzeninde bile hastalığa mahsus birtakım… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CİHAZ — Âlet ve edevat.* Gelinin lüzumlu şeyleri. Çeyiz. * Cenazenin kaldırılması için lâzım olan eşya …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.