Übersetzungen: von kurdisch auf turkisch

von turkisch auf kurdisch

ilm-i rivayet

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • İLM-İ RİVAYET — (Bak: İlm i Hadis …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İLM-İ HADİS — (İlm i Rivayet İlm i Ahbâr İlm i Âsâr) Resulüllah ın (A.S.M.) akvâli (sözleri), ef ali ve hallerine dâir ilimdir. Ehl i hadis ıstılahında; tarihe ve siyere dâir hadis i şeriflere bazan İlm i Hadis ül Halk, bazan da Sîre (Sîret) tabir edilir. (Bak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AHADÎ HADİS — Rivâyet eden bir veya iki koldan olan veya mütevatir mertebesinde olmayan hadis demetir. İştihar haddine yetişmeyen hadistir. Şartları tamam olursa zann ı galib ifade eder, muktezası ile amel vâcib olur. (Muvazzah İlm i Kelâm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HADÎS-İ MÜTEVATİR — Kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan cemaatlerin birbirinden ve ilk cemaatin de bizzat Hazret i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmdan rivâyet ettiği Hadis i şeriftir. (İlm i yakîni ifade eder. Bu hadis i şerif Peygamber den (A.S.M.)… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEŞHUN-U MESÂRR — Sevinçler ve zevklerle dolu. MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İAsr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet olunan hadis. İlm i yakin derecesinde karib …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEŞHURAT — (Meşhur. C.) Şöhret kazanmış ve meşhur olmuş kimseler. Şöhretliler MEŞHUR HADİS VEYA HADİS İ Asr ı evvelde, Ahâdi hadis kabilinden iken ikinci asırda iştihar edip, kizb üzerine ittifakları aklen tecviz olunmayan bir cemaat tarafından rivâyet… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.