Übersetzungen: von aserbaidschanisch auf russisch

von russisch auf aserbaidschanisch

xırda-para

 • 1 xırda-para

  I
  прил. в сочет. с сущ. только во мн. ч. мелкие:
  1. состоящие из мелких элементов, частей. Xırdapara şeylər мелкие вещи, maşının xırda-para hissələri мелкие части машины, xırda-para alətlər мелкие инструменты
  2. перен. не имеющие большого значения; несущественный, незначительный. Xırda-para nöqsanlar мелкие недостатки, xırda-para işlər мелкие дела, xırda-para məsələlər мелкие вопросы
  II
  сущ. мелочь (предметы небольшой величины; мелкие вещи)

  Azərbaycanca-rusca lüğət > xırda-para

 • 2 xırda-mırda, xırda-para

  всякая мелочь, мелкота.

  Азербайджанско-русский словарь > xırda-mırda, xırda-para

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • xırda-para — sif. 1. Xırda, kiçik. Köç vaxtı, özün bilirsən ki, xırda para şeylər çox olur və tərəkəmə əhlində də insaf olmaz, əlinə hər nə gəlsə, ağırlığına, yüngüllüyünə baxmayıb, atır dilsiz ağızsız heyvanın üstə. . F. K.. <Hacı Novruz:> Xırda para… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ilişmək — f. 1. Taxılmaq, taxılıb qalmaq, bir şeyə keçib qalmaq. <İlyasın> saçlarına quru ot və saman çör çöpləri ilişmişdi. Ə. M.. // Qarmaq, mıx kimi iti bir şeyə keçmək. Paltarım mıxa ilişdi. – Çəpərdən hoppananda dəsmal tikana ilişdi. M. C.. Tez… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • doğramaq — f. 1. Doğrayıcı, kəsici alətlə bir şeyi xırda xırda kəsmək, parça parça kəsmək; parçalayıb, sındırıb kiçik kiçik hissələrə ayırmaq. Odun doğramaq. Qənd doğramaq. – . . Ətyeyən heyvanın, məsələn, pişiyin dişlərinin hamısı iti bıçaq kimidir. Çünki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • xaşxaş — is. bot. 1. Tərkibində süd şirəsi olan iri çiçəkli və içi xırda toxumlarla dolu qozaşəkilli meyvə verən bitki. Xaşxaşlar cinsi . . birillik, ikiillik və ya çoxillik otlardır. Süd şirələri ağdır. M. Qasımov. Lalələr tökülüb qurtarmış, xaşxaş… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

Wir verwenden Cookies für die beste Präsentation unserer Website. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, stimmen Sie dem zu.